Ziekte en afmelden:

Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten.
Een leerling kan alleen door een ouder of verzorger ziekgemeld worden.

- Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl

- Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via bovenstaand telefoonnummer.


Klik hier om het verzuimprotocol te downloaden. 

Klik hier om het formulier voor aanvraag van een vrijstelling van geregeld schoolbezoek te downloaden.