St. Dionysius

Sponsorstichting Basisschool St. Dionysius

Voor onze school is er in 1998 een sponsorstichting in het leven geroepen. Dit is een zelfstandige stichting met als doel: gelden inzamelen om zaken op school te bekostigen, die gewenst zijn, maar niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Alle activiteiten om geld in te zamelen, te krijgen of er tegenprestaties voor te verrichten lopen via de sponsorstichting. De sponsorstichting kan nooit een actie organiseren of een tegenprestatie aangaan waarbij leerlingen of leerkrachten betrokken zijn, zonder de toestemming van de directie. Ook zij houden zich aan de afgesproken gedragscode.
Als we in de sponsorstichting over sponsoring hebben, spreken we regelmatig over grotere bedragen. Het bestuur is hiervan op de hoogte
 
Indien u geïnteresseerd bent in de inhoud van de gedragscode sponsoring, of op een of andere manier wilt meedoen, kunt u zich wenden tot de sponsorstichting.
 
Momenteel is de sponsorstichting als volgt samengesteld:
 • Mevr. S. Thoma (voorzitter)
 • Mevr. E. Henderickx (lid namens Oudervereniging)
 • Dhr. R. Goessens (penningmeester)
 • Dhr. M. Goessens
 • Mevr. A. Hautvast (namens het team)
 
Verder is er een comité van aanbeveling waarin zitting hebben:
 • Deken J. Schreurs
 • Burgemeester B. Link
Tot nu toe heeft de Sponsorstichting de volgende zaken voor de school kunnen realiseren:
 • Twee grote speeltoestellen op de speelplaats;
 • Basketveld op de speelplaats;
 • In elke klas een tv en video (oude school);
 • De bank rond de boom gerenoveerd (oude school);
 • Audio-installatie in de hal;
 • Een digitaal schoolbord met beamer;
 • Muziekinstrumenten voor de hele school;
 • Een speel- en klautertoestel voor de kleutergymzaal;
 • SOVA-cursus: "Tot hier en niet verder" voor juffrouw Dana Mullers;
 • Elke jaar een gedeelte van onze schoolgids;
 • Complete licht- en geluidsinstallatie in de speelzaal (met dank aan Martin Diederen; ITZ Zuid);
 • Inrichting handvaardigheidlokaal (met dank aan Boerderijrestaurant Aan Sjuuteaendj, Fam Meens, Alexander Knops en Frank Ruyters)
 • Inrichting nieuwe speelplaats (met dank aan Julius Winkens, dhr. Winkens sr., Maurice Goessens, Fer Goessens, Roy Proost, Rob Bouwens, Maurice Nijsten, Rene Ghijsen, Concierge Thei Winkens, Frank Ruijters, Ronald Schroyen en Luc Henderickx);
 • techniek- en constructiemateriaal voor kleuters;
 • Overkapping zandbak;
 • Net over de voetbalkooi;
 • 31 laptops voor unit 3;

Om alle wensen te kunnen blijven realiseren zijn steeds nieuwe financiële middelen nodig. Voor komende jaren gaan we proberen het benodigde sponsorgeld binnen te halen door weer diverse activiteiten te organiseren. Tot nu staan de volgende in de planning:

 • Uitgifte kalender
 • Jantje beton

Heeft u andere wensen, ideeën en/of aanbevelingen neem dan contact op met onze voorzitter Sonja Thoma. Zij is te bereiken onder telefoonnummer: 046-4431767 of via mail: info@sjuut.nl.