Medezeggenschapsraad

Een andere mogelijkheid waarmee ouders invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school, is door lid te worden van de medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit zesleden: drie ouders en drie leerkrachten. De oudergeleding wordt om de twee jaar voor een periode van vier jaar gekozen door de ouders. Op diverse zaken heeft de school of het schoolbestuur (INNOVO) advies of instemming nodig van de MR. Adviesrecht heeft de MR in zaken als nieuwbouw van de school, de organisatie van de school en vakantieregeling. Instemmingsrecht heeft de MR in zaken als fusie van de school met een andere instelling, vaststelling of wijziging van het schoolplan/schooljaarplan en vaststelling of wijziging van het zorgplan. De MR toetst voortdurend dit beleid.
 
Leden van de MR
namens de ouders:
  • Dhr.   Patrick Coenen
  • Dhr.   Gerard Wind
  • Mevr. Lynn Franssen
namens het team:
  • Mevr. Andrea Hautvast
  • Vacature
  • Vacature

De meest recente notulen van de bijeenkomsten van de Medezeggenschapsraad opent u via onderstaande links:


Naast de medezeggenschapsraad op schoolniveau is er ook nog een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor alle INNOVO-scholen). Uitgebreide informatie hierover treft u aan via de website van INNOVO

notulen 14 januari 2016.doc

notulen 17 maart 2016.doc

Notulen 25 mei 2016.pdf

Notulen 30 juni 2016.pdf

jaarverslag2016-2017.pdf

jaarplanning2017-2018.pdf

20161011-notulen.pdf

20170314-notulen.pdf

20170515-notulen.pdf

20170621-notulen.pdf


Reglement_MR_st_dionysius.pdf

jaarverslag2017-2018.pdf


jaarplanning2018-2019.pdf