St. Dionysius

overblijven

 

Algemeen beleid INNOVO

Met ingang van 1 augustus 2006 is het bestuur verantwoordelijk voor het overblijven op alle scholen die onder de Wet Primair Onderwijs (WPO) vallen. Het overblijven moet dan op alle (speciale) basisscholen als faciliteit worden aangeboden. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Overblijven binnen onze school

Onze school werkt al sinds jaren met een middagpauze van 3 kwartier en de school is om 14.45 uur uit. Dit heeft vele voordelen voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Het gevolg hiervan is dat bijna alle leerlingen overblijven. Dat gebeurt gewoon in de klas, onder toezicht van overblijfouders.

We werken met overblijfouders, die hiervoor een vrijwilligers bijdrage ontvangen. Op deze wijze brengen we meer eenduidigheid en continuïteit in het overblijven.

De kosten van het overblijven zijn €60.00 per kind per jaar. Voor de instromers geldt € 6,- per kind per maand.

Het bedrag dient voor 1 oktober van het lopende schooljaar samen met het ouderbijdrage betaald te worden op 14.65.01.012 INNOVO inz. Dionysius. Zijn er meerdere kinderen in een gezin dan mag u evt. de bijdrage voor het tweede kind in november overmaken en voor het derde kind in december.

De werkgroep lunch organiseert een drietal lunches voor de kinderen (Kerst, Pasen en schoolverlaterslunch).

De financiële afwikkeling van het overblijven, ligt bij de administratie en directeur van de school. De leerlingen vallen ook tijdens het overblijven onder de (wettelijke) aansprakelijkheid van school.

Ouders of andere vrijwilligers die graag mee willen helpen bij het overblijven kunnen dit bij de administratie, per mail info.dionysius@innovo.nl of telefonisch 046-4431885 kenbaar maken