Ouders en school

School en ouders zijn bezig met hun eigen deel van de opvoeding van de kinderen. Ze leveren een bijdrage aan een optimale ontwikkeling. Dit proces verloopt beter als ze met elkaar samenwerken, met wederzijds respect en als er sprake is van een open houding t.a.v. de school en elkaar. We nemen ouders dan ook serieus; ze zijn altijd welkom op school, we staan open voor kritiek (op de juiste plek en tijd), ideeën en meningen. Er is voldoende ruimte om mee te denken en voor diverse vormen van inspraak. Communicatie met ouders willen we dan ook tweezijdig laten verlopen. Ook streven we ernaar, dat kinderen met hun ouders communiceren over het onderwijs, b.v. door regelmatig te praten over wat ze geleerd hebben.

Tegelijkertijd heeft onze school een eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid: ouders kunnen niet het beleid van de school bepalen, ze kunnen er wel over meedenken, er een bijdrage aan leveren.