St. Dionysius
Unitbezetting 
 
unit maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1 Juf Chloé
Juf Ellen
Juf Ingeborg
Meester Raf
Juf Berhté
Juf Chloé
Juf Ellen
Juf Ingeborg
Juf Coralie
Meester Raf
Juf Ellen
Juf Coralie
Juf Chloé

 
Juf Ellen
Juf Ingeborg
Juf Coralie
2 Juf Andrea
Juf Manon
Juf Ans
Juf Manon
Meester Raf
Juf Andrea
Juf Manon
Juf Andrea
Juf Ans
Meester Raf
Juf Andrea
Meester Raf
3 Juf Berthé
Juf Kim
Juf Alyssa
Juf Noortje 
Juf Danielle
Juf Kim
Juf Noortje
Juf Alyssa
Juf Danielle
Juf Kim
Juf Alyssa
Juf Noortje
Juf Berthé
Juf Danielle
Juf Kim
Juf Alyssa
Juf Berthé
Juf Danielle
Juf Kim
Juf Alyssa


Meester Dougie
Vakleerkracht gymnastiek op maandagmiddag en dinsdag


Juf Wilma
Administratie op maandag en donderdag.

Juf Susan Borghans
Intern Begeleider op maandag, dinsdag en donderdag.


Juf Vivian Spapens
directeur op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.