St. Dionysius

   Welkom op de site van:
BS St. DionysiusWij staan voor plezier in leren door optimaal presteren! Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020

19 augustus   Start schooljaar 2019-2020!
25 september Studiedag: alle groepen vrij.
9 oktober Studiedag: alle groepen vrij.
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie.
6 november Studiedag: alle groepen vrij.
23 december 2019 t/m 3 januari 2020 Kerstvakantie
12 februari Studiedag: alle groepen vrij.
21 februari Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
24 t/m 28 februari Carnavalsvakantie
13 april Paasmaandag
20 april t/m 1 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag: alle groepen vrij.
20 mei Studiedag: alle groepen vrij
21 mei Hemelvaart. Eerste Heilige Communie
22 mei Vrij; dag na Hemelvaart
1 juni Pinkstermaandag; vrij.
17 juni Studiedag: alle groepen vrij.
8 juli  Studiedag: alle groepen vrij.
10 juli Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
13 juli t/m 21 augustus Zomervakantie
Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885