St. Dionysius

                                                                                                                                                           Welkom op de site van:
BS St. DionysiusWij staan voor plezier in leren door optimaal presteren!

  Vakanties en studiedagen schooljaar 2020-2021

24 augustus   Start schooljaar 2020-2021!
16 september Studiedag: alle groepen vrij.
14 oktober Studiedag: alle groepen vrij.
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie.
18 november Studiedag: alle groepen vrij.
18 december Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
21 december 2019 t/m 1 januari 2020 Kerstvakantie
27 januari Studiedag: alle groepen vrij.
12 februari Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
15 t/m 19 februari Carnavalsvakantie
17 maart Studiedag: alle groepen vrij.
5 april Paasmaandag
3 mei t/m 14 mei Meivakantie
24 mei Pinkstermaandag; vrij.
28 mei Groep 8; vrij.
9 juni Studiedag: alle groepen vrij.
11 juni Groep 8; vrij.
7 juli Studiedag: alle groepen vrij.
9 juli  Groep 8; vrij.
20 juli Groep 8; 12:00 uur vrij.
23 juli Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
26 juli t/m 3 september Zomervakantie.
Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885