St. Dionysius

   Welkom op de site van:
BS St. Dionysius
Oude Markt 15
6365 CJ Schinnen
  
Plezier in leren door optimaal presteren!Vakanties en studiedagen schooljaar 2018-2019

20 augustus   Start schooljaar 2018-2019!
5 september Studiedag: alle groepen vrij.
7 september Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
26 september Studiedag: alle groepen vrij.
12 oktober Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
15 t/m 19 oktober Herfstvakantie.
21 november Studiedag: alle groepen vrij.
30 november Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
5 december Studiedag: alle groepen vrij.
21 december Middag vrij. School uit om 12.00 uur
24 december 2018 t/m 4 januari 2019 Kerstvakantie
25 januari Middag vrij. School uit om 12.00 uur
13 februari Studiedag: alle groepen vrij.
1 maart Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
4 t/m 8 maart Carnavalsvakantie
20 maart Studiedag: alle groepen vrij.
29 maart Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
19 april Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
22 april Paasmaandag
22 april t/m 3 mei Meivakantie
29 mei Studiedag: alle groepen vrij.
30 mei Hemelvaart. Eerste Heilige Communie
31 mei Vrij; dag na Hemelvaart
10 juni Pinkstermaandag; vrij.
12 juni Studiedag: alle groepen vrij.
21 juni Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
5 juli Middag vrij. School uit om 12.00 uur.
8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie
Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885