St. Dionysius
School en privacy

Privacy is op dit moment een zeer belangrijk onderwerp van gesprek en volgt uit de nieuwe wetgeving, vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 van kracht is.
Graag willen wij u wijzen op een aantal privacyregels die wij op school hanteren, aangezien wij de privacy van u, uw kind(eren) en ons personeel erg belangrijk vinden. Via onderstaande linken vindt u meer informatie over de maatregelen die we hebben genomen om de privacy ook op school te waarborgen.

In het document "School en privacy" vindt u in het kort de belangrijkste informatie over privacy. De overige documenten behandelen enkele belangrijke thema's.

School en privacy 25 mei 2018.pdf

Privacyreglement verwerking persoonsgegevens 25 mei 2018.pdf
Welke gegevens bewaart de school over leerlingen 25 mei 2018.pdf
Afspraken foto's en films 25 mei 2018.pdf