St. Dionysius

Leefstijl

Het gaat in deze sociaal-emotionele methode niet alleen om het omgaan met en voorkomen van ongewenst gedrag, maar ook om het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten. Je kunt hierbij denken aan: zelfvertrouwen hebben, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren.
Met het hele team hebben wij daarvoor een tweedaagse cursus gevolgd, zodat wij allemaal op eenzelfde manier met de methode en de kinderen omgaan en er zo voor kinderen een stuk duidelijkheid wordt geschept. Vervolgens hebben wij nog een opfrisdag gevolgd om de puntjes op de “i” te zetten.
Om ervoor te zorgen dat wij als school intensief met Leefstijl omgaan, zijn er twee leefstijlcoördinatoren.

De Zeven Sterren

Eén van onze uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar onze school komen. Voor een goed pedagogisch klimaat en veilige omgeving, waarin iedereen de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, zijn regels en afspraken nodig. Deze regels moeten voor ieder duidelijk zijn; leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor dit veilige klimaat. In onze school hanteren wij “De Zeven Sterren". Deze zeven basisregels vormen de leidraad in de sociaal- emotionele omgang van kinderen en volwassenen met elkaar. De zeven basisregels omvatten vijf speelplaatsregels en twee binnenregels.

 
De_7_Sterren.pdfHet Centrum voor Jeugd en Gezin organiseert cursussen voor kinderen en/of ouders.
In de volgende bijlage vindt u het actuele aanbod.


Cursusaanbod pedagogisch werk.docx