Basisschool St. Dionysius 

     
Optimaal presteren door plezier in leren!Inspiratie Talent Onderwijs op maat Zelfstandigheid Eigen identiteit Respect Verantwoordelijkheid

 

 

VAKANTIEREGELING ZUID en MIDDEN LIMBURG 2017-2018
Voorstel van de Initiatiefgroep Vakantieregeling
 
Vakantiedata Zuid en Midden Limburg 2017-2018

Vakanties           Primair Onderwijs + Voortgezet Onderwijs
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag Zomervakantie
16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 + 11mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018


Belangrijke data schooljaar 2016-2017:
                

25 mei                                     Hemelvaart. Communie groep 4
26 mei                                     Vrij
5 juni                                       Pinkstermaandag; vrij
8 juni                                       Sportdag groep 3-4-5
9 juni                                       Sportdag groep 6-7-8
21 juni                                     Studiedag; alle groepen vrij
23 juni                                    
Generale Repetitie van de Sjoalsjötterie + schoolfeest
29 juni                                     Brugpieperdag
30 juni                                     Rapport 3
5 juli                                       Studiedag; alle groepen vrij
6 juli                                       Schoolreis unit 2
7 juli                                       Schoolreis unit 3
11 juli                                     Meester- en juffendag
14 juli                                      Laatste schooldag + afscheiddslunch van/voor groep 8
17 juli tot en met 25 augustus   Zomervakantie
28 augustus                             Start schooljaar 2017-2018! 


Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885