St. Dionysius


Op zondag 29 januari 2017 zijn de jeugdprinses, de jeugdprins en de nar van "De Schinöster" uitgeroepen! Wij zijn trots op Prinses Suze, Prins Joep en Nar Tessa van groep 7 en 8 van onze school!!!

Alaaf!


Basisschool St. Dionysius 

     
Optimaal presteren door plezier in leren!Inspiratie Talent Onderwijs op maat Zelfstandigheid Eigen identiteit Respect Verantwoordelijkheid

 

 

VAKANTIEREGELING ZUID en MIDDEN LIMBURG 2017-2018
Voorstel van de Initiatiefgroep Vakantieregeling
 
Vakantiedata Zuid en Midden Limburg 2017-2018

Vakanties           Primair Onderwijs + Voortgezet Onderwijs
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag Zomervakantie
16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 + 11mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018


Belangrijke data schooljaar 2016-2017:
                
25 januari                      Studiedag; kinderen vrij
15 februari                     Studiedag; kinderen vrij
24 februari                     Carnaval op school. School uit om 12.00 uur!
27 februari t/m 3 maart
    Carnavalsvakantie
10 maart                        Middag vrij; school uit om 12.00 uur!
17 maart                        Tweede rapport
22 maart                        Studiedag; kinderen vrij
17 april                          Pasen; kinderen vrij
18-19-20 april                 Cito Eindtoets groep 8
21 april                          Koningsspelen
24 april - 5 mei               Meivakantie


Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885