De schoolkalender van schooljaar 2016-2017 staat op onze site!
U vindt de kalender onder het kopje "Schoolinformatie" -> "Schooldocumenten".

 Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.

Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
- Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer. 046 - 443 1885Belangrijke data
week
                
20 en 21 oktober:                     Studiedagen (de leerlingen hebben vrij)
22 t/m 30 oktober:                    Herfstvakantie
8 november:                            Nationaal schoolontbijt

 

------------------------------------------------------------------------------------------------


St. Dionysius is een inspirerende brede school voor jong talent waar kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Met moderne leermethodes en goed klassenmanagement willen wij dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandige kinderen. Ieder kind is uniek met een eigen identiteit. Wij dagen iedere leerling uit, onze leerlingen zijn mede eigenaar van hun eigen leerproces. Wij communiceren met ouders op basis van wederzijds resprect en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
 
 
Optimaal presteren door plezier in leren!