St. Dionysius

Aanmelding nieuwe leerlingen schooljaar 2017-2018

Donderdagochtend 6 april 2017 KIJK OCHTEND van 9.00 uur tot 12.00 uur

Wij nodigen u van harte uit om een kijkje te komen nemen op onze school. De deuren staan voor u open tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Wordt uw kind in de periode tot 1 augustus 2018 4 jaar dan krijgt u deze ochtend de gelegenheid om uw kind aan te melden.

Mocht u niet in gelegenheid zijn  om onze open ochtend te bezoeken, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek en rondleiding door onze directie; Juf Vivian of Juf Susan. U kunt hiervoor op werkdagen contact opnemen met basisschool St. Dionysius in Schinnen, tel: 046 4431885  of stuur een mail naar susan.storms@innovo.nl


Basisschool St. Dionysius 

     
Optimaal presteren door plezier in leren!Inspiratie Talent Onderwijs op maat Zelfstandigheid Eigen identiteit Respect Verantwoordelijkheid

 

 

VAKANTIEREGELING ZUID en MIDDEN LIMBURG 2017-2018
Voorstel van de Initiatiefgroep Vakantieregeling
 
Vakantiedata Zuid en Midden Limburg 2017-2018

Vakanties           Primair Onderwijs + Voortgezet Onderwijs
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalvakantie
Paasmaandag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstermaandag Zomervakantie
16 oktober t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 + 11mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018


Belangrijke data schooljaar 2016-2017:
                

10 maart                        Middag vrij; school uit om 12.00 uur!
17 maart                        Tweede rapport
22 maart                        Studiedag; kinderen vrij
17 april                          Pasen; kinderen vrij
18-19-20 april                 Cito Eindtoets groep 8
21 april                          Koningsspelen
24 april - 5 mei               Meivakantie


Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885