St. Dionysius

  
 


Vakanties en studiedagen schooljaar 2017-2018:

28 augustus   Start schooljaar 2017-2018!
11 oktober  Studiedag: alle groepen vrij! 
16-20 oktober   Herfstvakantie 
1 november    Studiedag: alle groepen vrij! 
6 december Studiedag: alle groepen vrij! 
22 december     Middag vrij: school uit om 12.00 uur 
25 december 2017 - 5 januari 2018  Kerstvakantie 
31 januari   Studiedag: alle groepen vrij! 
9 februari    Carnaval op school: middag vrij. School uit om 12.00 uur. 
12-16 februari     Carnavalsvakantie 
14 maart    Studiedag: alle groepen vrij! 
2 april    Paasmaandag: alle groepen vrij 
23 april - 4 mei  Meivakantie 
9 mei    Studiedag: alle groepen vrij! 
10 mei   Hemelvaart: alle groepen vrij 
11 mei    Alle groepen vrij 
21 mei  Pinkstermaandag: alle groepen vrij 
13 juni       Studiedag: alle groepen vrij! 
6 juli  Laatste schooldag. Middag vrij: school uit om 12.00 uur. 
9 juli-17 augustus Zomervakantie
Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885