St. Dionysius

Basisschool St. Dionysius 

     
Optimaal presteren door plezier in leren!Inspiratie Talent Onderwijs op maat Zelfstandigheid Eigen identiteit Respect Verantwoordelijkheid

 

 

Belangrijke data:
                
9 januari 2017                Eerste schooldag in het nieuwe jaar
25 januari                      Studiedag; kinderen vrij
15 februari                     Studiedag; kinderen vrij
24 februari                     Carnaval op school. School uit om 12.00 uur!
27 februari t/m 3 maart
    Carnavalsvakantie
10 maart                        Middag vrij; school uit om 12.00 uur!
17 maart                        Tweede rapport
22 maart                        Studiedag; kinderen vrij
17 april                          Pasen; kinderen vrij
18-19-20 april                 Cito Eindtoets groep 8
21 april                          Koningsspelen
24 april - 5 mei               Meivakantie


Ziekte en afmelden
Is uw kind ziek, of is er een andere reden waarom uw kind niet naar school kan komen, dan verzoeken wij u dit voor 8.30 uur te laten weten. Een leerling kan alleen ziek gemeld worden door ouder of verzorger.
Bij voorkeur via een mailbericht naar ziek.dionysius@innovo.nl
Een andere mogelijkheid is om uw kind telefonisch af te melden via volgend telefoonnummer: 046 - 443 1885